cctv5直播

cctv5直播

铎受异人传,不敢隐也。 我今将异人所传,备书于后,原人依方服食,入仙不难。

然则肾何以乘心也。而独少本草,未免缺然。

西医谓血有铁气,用铁酒补血。或问远志既是心经之药,心气一虚,即宜多加以益心,何故前人少用也?

凡人参该用一两者,黄亦用一两。或问复方乃合众方以相成,不必拘拘于绳墨乎?

故黄苦之药,皆主退火。夫升即宣之义,降即泻之义也。

又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。又陈藏器谓真角,耳边听之,集集鸣者良。

Leave a Reply